Lên đầu trang
Thứ ba, 04/08/2020 03:24


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

10/6

08h00

Đón tiếp giảng viên ĐH Baylor-Hoa Kỳ

P. HTQT

P. HTQT, ĐTSĐH, HV lớp CH K5

TS. Hoàng

P. HT 3

08h00

Họp Ban chỉ đạo tăng cường vận động thể lực

Công đoàn

Theo Quyết định

TS. Tuấn Anh

P. HT 2

14h00

Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu TTND, TTƯT

P. TCCB

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT 2

BA

11/6

07h30

Nghiệm thu Đề tài cấp cơ sở - 2019

P. QLNCKH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT 2

10h30

Mở thầu: gói cung cấp, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải

P. Q. trị

Theo Quyết định

TS. Tuấn Anh

P. HT 1

12/6

Cả ngày

Tập huấn Dạy – Học eLearning

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

TS. Thành

Phòng máy

NĂM

13/6

Cả ngày

Tập huấn Dạy – Học eLearning

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

TS. Thành

08h00

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Cục NG&CBQLGD

P. TCCB

Đoàn K.tra, BGH, Trường các Khoa/Trung tâm

TS. Hoàng

P. HT 2

SÁU

14/6

           
Tin liên quan