Lên đầu trang
Thứ ba, 04/08/2020 04:01


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

03/6

08h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

Ban Giám hiệu

PGS. TS. Tùng

P. họp

14h00

Giao ban BGH với Trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng các đ.vị

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

14h00

Làm việc với Giáo sư Teresa Lin Ju

P. HTQT

Đại diện các đ.vị: ĐTĐH, ĐTSĐH, HTQT

TS. Hoàng

P. khách

16h00

Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

BA

04/6

           

05/6

           

NĂM

06/6

           

SÁU

07/6

10h00

Làm việc với Nghiệp đoàn Yamaguchi Business Skill up (Nhật Bản)

P. CTHSSV

Trưởng các đ.vị: HTQT, TT.HTKHCN&DV, ĐTĐH 

TS. Tuấn Anh

P. HT 2

14h00

Họp Hội đồng xét tặng danh hiệu “TTND” “TTƯT”

P. TCCB

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT 2

Tin liên quan