Lên đầu trang
Thứ năm, 28/05/2020 07:06


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

15/4

Nghỉ bù Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

BA

16/4

08h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

Ban Giám hiệu

PGS. TS. Tùng

P. Họp

17/4

07h30

Họp Hội đồng xét duyệt Ý tưởng Chuyên đề TN CK1 K6

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

TS. Thành

P. HT 3

14h00

Sinh hoạt khoa học – Khoa YHCS

VP Khoa YHCS

P. QLNCKH, CBGV Khoa YHCS

TS. Thành

VP Khoa

NĂM

18/4

08h30

Sinh hoạt mẫu Chi bộ TCCB-T.tra

VPĐU

Đại biểu khách mời, BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

10h00

Họp Ban ôn thi tuyển sinh ĐHLT 2019

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

10h00

Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH

P. QLNCKH

Theo Quyết định

TS. Hoàng

P. HT 1

14h00

Báo cáo công tác xây dựng Đề án đào tạo ngoại ngữ

Trung tâm HTKHCN&DV

BGH, P. ĐTĐH, P.ĐTSĐH, BM N.ngữ

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

15h00

Báo cáo công tác Bệnh viện

Ban Giám đốc

BGH, BGĐBV, Hội đồng Bệnh viện, P.TCCB, TCKT

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

SÁU

19/4

07h30

Họp Hội đồng Khoa học đào tạo (mời P. Quản trị báo cáo Đề án thay đổi công năng Nhà 9 tầng)

Thư ký Hội đồng

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

BẢY

20/4

Cả ngày

Đoàn VĐV thi đấu Giải Cầu lông, Bóng bàn các Trường ĐH, CĐ Nam ĐBBB

BM. GDTC

Đoàn VĐV

TS. Tuấn Anh

Cung thể thao Tỉnh

Tin liên quan