Lên đầu trang
Thứ bảy, 04/07/2020 22:38


Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

11/3

16h00

Họp xét cảnh báo học tập các khối: ĐHLT K14, ĐDPS K13, ĐDPS từ CĐ K8, VLVH K1

P. ĐTĐH

Hội đồng theo QĐ, CVHT các lớp

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

BA

12/3

           

13/3

16h00

Họp xét điểm rèn luyện HK I năm học 2018 - 2019

P. CTHSSV

Hội đồng theo QĐ, CVHT các lớp

TS. Tuấn Anh

P. HT 2

NĂM

14/3

14h00

Họp tổng kết công tác Khảo thí

Trung tâm KT&ĐBCLGD

Trưởng và Giáo vụ các Khoa, Phòng, Trung tâm, Bộ môn

PGS.TS. Tùng

P. HT 2

SÁU

15/3

08h00

Lễ công nhận và trao Bằng tốt nghiệp Thạc sĩ K3 và Điều dưỡng CK1 K5

P. ĐTSĐH

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

HT lớn

14h00

Họp báo cáo công tác Xây dựng Bệnh viện, Thư viện

P. Quản trị

BGH, BGĐ Bệnh viện, Ban QL các công trình XD, TP.TCKT, Thư viện

PGS.TS. Tùng

P. HT 2

Tin liên quan