Lên đầu trang
Thứ bảy, 04/07/2020 22:50


 

Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

04/3

8h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

Ban Giám hiệu

PGS. TS. Tùng

P. Họp

14h00

Giao ban BGH với Trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng đ.vị

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

16h30

Tết trồng cây - 2019

P. Quản trị

BGH, CĐ, ĐTN, Trưởng đ.vị

PGS. TS. Tùng

Sau nhà 9 tầng

BA

05/3

08h00

Họp Hội đồng tuyển sinh SĐH 2019

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

09h00

Làm việc với BV tâm thần tỉnh Phú Thọ

P. ĐTSĐH

Theo Thông báo

TS. Hoàng

P. khách

14h00

Họp Ban tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Truyền thống Nhà trường 16/3 và Trao Bằng tốt nghiệp Sau đại học

P. TCCB

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

14h00

Làm việc với hiệp hội phúc lợi cho người khiếm thị Zenmorouren – N.Bản

P. HTQT

P. HTQT, P. ĐTĐH, P. CTHSSV

TS. Tuấn Anh

P. khách

16h00

P. ĐTĐH làm việc với BM Ngoại ngữ, C.ty Tam Quy, C. ty LOD

P. ĐTĐH

BM Ngoại ngữ, Công ty Tam Quy, LOD

TS. Thành

P. HT 2

06/3

           

NĂM

07/3

14h00

Họp Hội đồng thẩm định tài chính các nhiệm vụ KHCN

P. QLNCKH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

15h00

Họp công tác Dịch vụ

Trung tâm HTKHCN&DV

P. TCKT; Q.trị; T.tra; TCCB, các nhóm DV

PGS. TS. Tùng

P. HT 2

SÁU

08/3

14h00

Họp Ban Giám đốc Bệnh viện

TC-HC BV

Ban Giám đốc

TS. Tuấn Anh

P. HT 2

Tin liên quan