Lên đầu trang
Thứ sáu, 07/08/2020 08:16


 

Thứ/Ngày

Thời gian

Nội dung

Đơn vị chuẩn bị

Thành phần tham dự

Chủ trì

Địa điểm

HAI

16h00

Họp triển khai học phần GDQP-AN

P. ĐTĐH

P. ĐTĐH, BM GDQP

TS. Thành

P. Hội thảo 2

16h00

Họp HĐ bình công lao động tháng 2

Thư ký HĐ

Hội đồng theo QĐ

TS. Long

P. Hội thảo 1

BA

08h00

Họp Hội đồng (2) xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH của SV

P. QLNCKH

Hội đồng theo QĐ, GV hướng dẫn và SV

TS. Hoàng

P. Hội thảo 2

14h00

Họp Hội đồng (1) xét duyệt thuyết minh đề tài NCKH của SV

P. QLNCKH

Hội đồng theo QĐ, GV hướng dẫn và SV

TS. Hoàng

P. Hội thảo 2

16h00

Họp Ban chấp hành CĐ

VP. Công đoàn

BCH Công đoàn

TS. Long

Phòng họp

 

 

 

 

 

 

NĂM

14h00

Họp Hội đồng TSĐH năm 2019

P. ĐTĐH

Hội đồng theo QĐ

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

15h00

Họp Ban xây dựng KH giảng dạy - học tập năm học 2019 - 2020

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

16h00

Xét cảnh báo học tập ĐHĐDCQ K14

P. ĐTĐH

Hội đồng theo QĐ, CVHT ĐHĐDCQ K14

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

SÁU

14h00

Họp HĐ thẩm định tài chính các nhiệm vụ KHCN

P. QLNCKH

TT HTKHCN&DV

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

15h00

Họp công tác Dịch vụ

TT HTKHCN&DV

Các đơn vị: TCKT, T.tra, Q.trị, TCCB, đại diện các nhóm DV

PGS. TS. Tùng

P. Hội thảo 2

BẢY

 

Các hoạt động chào mừng ngày 27/2, 08/3, 16/3 và Gặt mặt chia tay VC nghỉ chế độ Quý I/2019

Ban tổ chức

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

 

CN

 

Các hoạt động chào mừng ngày 27/2, 08/3, 16/3 và Gặt mặt chia tay VC nghỉ chế độ Quý I/2019

Ban tổ chức

Theo Kế hoạch

PGS. TS. Tùng

 

Tin liên quan