Lên đầu trang
Thứ bảy, 04/07/2020 22:48

STT Họ và tên Năm
sinh
Trình độ Chức vụ
1 Nguyễn Thị Minh Chính 1981 Tiến sỹ Giám đốc TT
Phó TP ĐT Sau đại học
2 Mai Thị Lan Anh 1983 Thạc sỹ Phó GĐTT
Phó TP HTQT
3 Hoàng Thị Vân Lan 1971 ĐDCKI Phó GĐTT
4 Vũ Thị Minh Phượng 1987 Thạc sỹ  
5 Bùi Chí Anh Minh 1986 Thạc sỹ  
6 Nguyễn Thị Khánh 1988 Thạc sỹ  
7 Nguyễn Thị Thu Hường 1989 Thạc sỹ  
8 Trần Thị Hồng Hạnh 1988 Thạc sỹ  
9 Đỗ Thu Tình 1985 ĐDCKI  
10 Vũ Ngọc Anh 1981 ĐDCKI  
11 Nguyễn Thị Thanh Huyền 1986 Thạc sỹ  
12 Trần Thị Thanh Mai 1986 Thạc sỹ  
13 Vũ Thị Hồng Nhung 1989 Cử nhân  
14 Mai Thị Yến 1986 ĐDCKI  
15 Bùi Thuý Ngọc 1988 Thạc sỹ  
16 Nguyễn Thị Dung 1987 ĐDCKI  
17 Nguyễn Thị Lý 1986 ĐDCKI  
18 Phạm Thị Hoàng Yến 1989 Thạc sỹ  
19 Cao Thị Oanh 1986 Trung cấp  
Tin liên quan