Lên đầu trang
Thứ bảy, 04/07/2020 21:12

STT Họ và tên Năm
sinh
Trình độ Chức vụ
1 Đinh Thắng Lợi 1970 DSCKI Giám đốc TT
Trưởng BM Dược học
2 Trần Thị Hồng Nhung 1992    
3 Nguyễn Lâm Phong 1989 Cử nhân  
4 Nguyễn Thị Trang 1994 Cử nhân  
5 Trần Minh Châu 1993 Cử nhân  
Tin liên quan