Lên đầu trang
Thứ bảy, 04/07/2020 22:34

STT Họ và tên Năm
sinh
Trình độ Chức vụ
1 Hà Thanh Huyền 1968 Thạc sỹ Trưởng phòng
2 Nguyễn Thị Phương Thảo 1986 Kỹ sư  
3 Trần Thị Hương Giang 1991 Thạc sỹ  
4 Nguyễn Đức Thắng 1993 Cử nhân  
5 Phạm Thị Phương 1986 Cử nhân  
Tin liên quan