Thứ năm, 24/06/2021 20:09

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

1

Nguyễn Văn Huyên

Đảng ủy viên - Phụ trách Văn phòng

Trưởng bộ môn Giáo dục quốc phòng

2

Nguyễn Duy Anh

 Nhân viên

Giảng viên

3

Nguyễn Thị Lý

 Nhân viên

Giảng viên

Tin liên quan