Thứ năm, 24/06/2021 19:14

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

1

Vũ Văn Thành

Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng ban

Phó Hiệu trưởng

2

Nguyễn Văn Huyên

Đảng ủy viên - Phó trưởng Ban

Trưởng bộ môn Giáo dục quốc phòng

3

Trần Thị Kim Thục

 Ủy viên

Phó trưởng khoa Y  học Cơ sở - Trưởng bộ môn Giải phẫu - Mô

4

Hà Thanh Huyền

Ủy viên

Trưởng phòng Thanh  tra

5

Nguyễn Hùng Minh

Ủy viên

Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên

Tin liên quan