Thứ năm, 24/06/2021 19:15

STT

CHI BỘ

BÍ THƯ

PHÓ BÍ THƯ

CHI ỦY VIÊN

1

Chi bộ Tổ chức cán bộ - Thanh tra

Đinh Quốc Thắng

Hà Thanh Huyền

 

2

Chi bộ Đào tạo Đại học

Trần Việt Tiến

Trần Thị Việt Hà

 

3

Chi bộ Sau Đại học - Hợp tác quốc tế

Trần Văn Long

 

 

4

Chi bộ Vật tư Trang thiết bị - Hành chính Tổng hợp

Vũ Thế Hùng

Lê Xuân Hồng

Vũ Ngọc Đức

5

Chi bộ Quản trị 

Lê Huy Sang

Phạm Văn Chiến

 

6

Chi bộ Tài chính Kế toán

Trần Ngọc Cường

 

 

7

Chi bộ Công tác học sinh sinh viên

Nguyễn Hùng Minh

Đỗ Thị Hạnh

 

8

Chi bộ Trung tâm thực hành Tiền lâm sàng

Nguyễn Thị Minh Chính

Hoàng Thị Vân Lan

 

9

Chi bộ Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Vũ Thị Là

 

 

10

Chi bộ Quản lý nghiên cứu khoa học -  Trung tâm HTKHCN

Đinh Thắng Lợi

 

 

11

Chi bộ Thư viện -  Công nghệ thông tin

Cù Thị Thu Hà

Nguyễn Anh Tiến

 

12

Chi bộ Khoa Y học Cơ sở

Vũ Văn Thành

Trần Thị Kim Thục

Trần Thị Hương

13

Chi bộ Khoa Điều dưỡng – Hộ sinh

Nguyễn Mạnh Dũng

Phạm Thị Hằng

Phạm Thị Thanh Hương

14

Chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản

Nguyễn Văn Huyên

Nguyễn Thị Hòa

Mai Thị Thu Hằng

15

Chi bộ Khoa Y học Lâm sàng

Trần Đình Hiệp

Bùi Tuyết Anh

Đỗ Thị Thu Hiền

16

Chi bộ Y tế Công cộng - Phục hồi chức năng

Phạm Thị Kiều Anh

Đặng Văn Vũ

 

17

Chi bộ Sinh viên

Phạm Văn Tùng

Bùi Thị Khánh Thuận

Đinh Văn Toán

Tin liên quan