Thứ năm, 24/06/2021 20:25

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

1

Lê Thanh Tùng

Bí thư

Hiệu trưởng

2

Ngô Huy Hoàng

Phó Bí thư

Phó Hiệu trưởng

Trưởng Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh

3

Vũ Văn Thành

Ủy viên Ban thường vụ

Phó Hiệu trưởng

Trưởng Khoa Y học Cơ sở

4

Trương Tuấn Anh

Đảng ủy viên

Phó Hiệu trưởng

Trưởng Khoa Y học lâm sàng

5

Vũ Thị Thanh Hương

Đảng ủy viên

Kế toán trưởng

6

Nguyễn Mạnh Dũng

Đảng ủy viên

Giám đốc Trung tâm Khảo thí - Phó trưởng khoa Điều dưỡng Hộ sinh

7

Trần Việt Tiến

Đảng ủy viên

Trưởng phòng Đào tạo Đại học - Phó trưởng Khoa Y học Lâm sàng

8

Đinh Quốc Thắng

Đảng ủy viên

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Trưởng Khoa Khoa học Cơ bản

9

Trần Văn Long

Đảng ủy viên

Trưởng phòng Đào tạo Sau Đại học - Trưởng khoa Y tế Công cộng

10

Nguyễn Văn Huyên

Đảng ủy viên

Trưởng bộ môn Giáo dục quốc phòng

11

Vũ Thế Hùng

Đảng ủy viên

Trưởng phòng Vật tư Trang thiết bị - Trưởng bộ môn Sinh lý bệnh

12

Phạm Văn Tùng

Đảng ủy viên

Phó trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Bí thư Đoàn TN cộng sản Hồ Chí Minh

13

Trần Thị Việt Hà

Đảng ủy viên

Phó trưởng phòng Đào tạo Đại học

Tin liên quan