Thứ sáu, 19/04/2024 17:01

Hưởg ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam  năm 2024, thư viện phát động ngày hội trao đổi sách 2024 với thông điệp "Sách hay cần bạn đọc" Thư Viện được Nhà trường giao làm đầu mối tổ chức hoạt động.Đối tượng tham gia: Toàn bộ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Thời gian bạn đọc mang sách đi đổi: Từ 15/4-17/4/2024 tại tầng 1 Thư viện

Thời gian bạn đọc đến chọn sách muốn nhận: ngày 19/4/2024 tại tầng 1 Thư viện

Hình thức thực hiện: 

Thẻ màu đổi sách theo công thức:

+ Thẻ màu xanh: Sách giá trị <100.000VNĐ

+ Thẻ màu vàng: Sách giá trị <150.000VNĐ

+ Thẻ màu đỏ: Sách giá trị > 150.000

Tin liên quan