Thứ tư, 27/09/2023 16:27

Hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023, thư viện phát động ngày hội trao đổi sách 2023 với thông điệp "Sách cho tôi cho bạn" Thư Viện được Nhà trường giao làm đầu mối tổ chức hoạt động.

Đối tượng tham gia: Toàn bộ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Thời gian bạn đọc mang sách đi đổi: Từ 17/4-19/4/2023 tại tầng 1 Thư viện

Thời gian bạn đọc đến chọn sách muốn nhận: ngày 20/4/2023 tại tầng 1 Thư viện

Hình thức thực hiện: 

Thẻ màu đổi sách theo công thức:

+ Thẻ màu xanh: Sách giá trị <100.000VNĐ

+ Thẻ màu vàng: Sách giá trị <150.000VNĐ

+ Thẻ màu đỏ: Sách giá trị > 150.000VNĐ

 Một số hình ảnh về hoạt động trao đổi sách

Thày Phạm Văn Tùng - Trưởng phòng CTCT&QL người học trao tặng sách cho thư viện

Tin liên quan