Chủ nhật, 16/08/2020 03:49

Thực hiện kế hoạch số 909/KH-ĐDN ngày 17 tháng 4 năm 2020 về việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi người dùng tin về chất lượng phục vụ của Thư viện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định năm học 2019-2020;

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng lượng hoạt động và cải tiến các dịch vụ thông tin thư viện đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên Trường Đại học học Điều dưỡng Nam Định, Thư viện tiến hành khảo sát bạn đọc về chất lượng phục vụ của thư viện năm học 2019-2020.

             Để đánh giá hiệu quả sử dụng Thư viện trong năm học 2019- 2020 và có cơ sở đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, Thư viện đã thực hiện việc khảo sát ý kiến bạn đọc qua hình thức khảo sát trực tuyến. Kết quả khảo sát thu được tổng số câu trả lời là: 1028 câu trả lời. 

             Tải tại đây:So_1452_BC-DDN.pdf (4107KB)

Tin liên quan