Thứ ba, 23/10/2018 21:00

NĂM 2017

1. Chu Thị Thanh Vui. Điều kiện chính trị cho sự phát triển con người Việt Nam hiện nay:Bài trích nghiên cứu khoa học/Chu Thị Thanh Vui, Nguyễn Ngọc Hà.-H.:Tạp chí khoa học xã hội Việt Nam,2017.-6tr;29cm

Kí hiệu phân loại: D1 \ BT2017-10

 2. Chu Thị thơm. Tính tích cực học tập của học viên trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ:Bài trích nghiên cứu khoa học/Chu Thị Thơm.-H.:Tạp chí tâm lý xã hội,2017.-6tr;29cm

Kí hiệu phân loại: D1 \ BT2017-15

 3. Chu Thị Thơm. Một số vấn đề khó khăn tâm lí của sinh viên trường đại học Điều dưỡng Nam Định khi đi thực tập lâm sàng:Bài trích nghiên cứu khoa học/Chu Thị Thơm.-H.:Tạp chí  giáo dục,2017.-3tr;29cm

Kí hiệu phân loại: D1 \ BT2017-11

 4. Đinh Thị Phương Hoa. Thực hành sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật của người phun thuốc tại xã Nam Phong, thành phố Nam Định năm 2015:Bài trích nghiên cứu khoa học/Đinh Thị Phương Hoa, Phạm Thị Hiếu, Mai Anh Đào, Lê Thị Thúy.-H.:Tạp chí y học  thực hành,2017.-3tr;29cm

Kí hiệu phân loại: B8 \ BT2017-33

 5. Đỗ Minh Sinh. Thực trạng sức khỏe và dự đoán nguy cơ mắc bệnh của người lao động làng nghề tái chế nhôm Bình Yên, Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định:Bài trích nghiên cứu khoa học/Đỗ Minh Sinh, Phạm Thị Kiều Anh.-H.:Tạp chí y học thực hành,2017.-4tr;29cm

 Tóm tắt: Mô tả thực trạng sức khỏe và dự đoán nguy cơ mắc bệnh của NLĐ tại làng Bình Yên...

Kí hiệu phân loại: B8 \ BT2017-17

6. Đỗ Thị Hòa. Đánh giá kiến thức, thái độ cuare bà mẹ về vàng da sơ sinh tại bệnh viện phụ sản tỉnh Nam Định/Đỗ Thị Hòa,2017.-6tr;27cm

Kí hiệu phân loại:  

 7. Đỗ Thị Mai. Thực trạng mắc bệnh răng miệng của học sinh lớp 5 tại hai trường tiểu học thuộc thành phố Nam Định:Bài trích nghiên cứu khoa học/Đỗ Thị Mai, Mai Thị Liên.-H.:Tạp chí y học thực hành,2017.-4tr;29cm

   

    Tóm tắt: Mô tả thực trạng mắc bệnh răng miệng của học sinh lớp 5 tại 2 trường tiểu học thuộc thành phố Nam Định năm 2013

    Kí hiệu kho:

Kí hiệu phân loại: C33 \ BT2017-13

8. Hoàng Thị Minh Thái. Một số yếu tố liên quan tới hành vi tự chăm sóc ở người cao tuổi tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2016/Hoàng Thị Minh Thái,2017.-6tr;27cm

Kí hiệu phân loại:  

 9. Hoàng Thị Minh Thái. Hành vi tự chăm sóc ở người cao tuổi tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2016/Hoàng Thị Minh Thái,2017.-6tr;27cm

Kí hiệu phân loại:  

 10. Khổng Thị Nhạn. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục:Bài trích nghiên cứu khoa học/Khổng Thị Nhạn.-H.:Tạp chí lý luận chính trị và truyền thông,2017.-3tr;29cm

Kí hiệu phân loại: D1 \ BT2017-21

 11. Khổng Thị Nhạn. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát  triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân:Bài trích nghiên cứu khoa học/Khổng Thị Nhạn.-H.:Tạp chí Kinh tế,2017.-2tr;29cm

Kí hiệu phân loại: D1 \ BT2017-24

 12. Lại Thị Nhung. Một số vấn đề an toàn cho các ứng dụng trên nền Web:Bài trích nghiên cứu khoa học/Lại Thị Nhung, Nguyễn Sỹ Hòa, Đặng Thanh Hải.-Đà Lạt:Đại học Đà Lạt,2017.-16tr;29cm

  Tóm tắt: Phân tích những lỗ hỏng phổ biến nhất của các ứng dụng trên nền web và khuyến nghị các phương pháp để kiểm tra phát hiện

Kí hiệu phân loại: D2 \ BT2017-26

 13. Lại Văn Định. Xây dựng bài toán nhận dạng tam giác vuông bằng phương trình bậc ba ở trung học phổ thông:Bài trích nghiên cứu khoa học/Lại Văn Định.-H.:Tạp chí giáo dục,2017.-4tr;29cm

Kí hiệu phân loại: D2 \ BT2017-23

 14. Lại Văn Hải. Công nghệ chuyển mạch Lan $ Wan và bộ định tuyến tốc độ cao:Bài trích nghiên cứu khoa học/Lại Văn Hải, Vũ Thị Huệ.-H.:Tạp chí công thương,2017.-7tr;29cm

Kí hiệu phân loại: D2 \ BT2017-37

 

15. Lê Thanh Tùng. Hành vi tự chăm sóc ở người cao tuổi tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2016:Bài trích nghiên cứu khoa học/Lê Thanh Tùng, Nguyễn Thị Minh Thái.-H.:Tạp chí điều dưỡng Việt Nam,2017.-6tr;27cm

Tóm tắt: Mô tả hành vi tự chăm sóc ở người cao tuổi tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định

Kí hiệu phân loại: C16 \ BT2017-36

16. Lê Thanh Tùng. Nâng cao kiến thức về ung thư vú và tự khám sau can thiệp giáo dục cho phụ nữ    Ngọc Liên , Cẩm Giảng, Hải dương/Lê Thanh Tùng,2017.-5tr

 Tóm tắt: Đánh giá kết quả của chương trình can thiệp truyền thống kiến thức về ung thư vú và tự khám vú cho phụ nữ từ 20 - 59 tuổi xã Ngọc Liên, Cẩm Giảng, Hải Dương

Kí hiệu phân loại:  

 17. Lê Thanh Tùng. Nghiên cứu hiệu quả điều trị lộ tuyến viêm cổ tử cung bằng phương pháp dao cao tần:Bài trích nghiên cứu khoa học/Lê Thanh Tùng.-H.:Tạp chí y học Việt Nam tập 453 số 2 tháng 4 năm 2017,2017.-5tr

 Tóm tắt: Đánh giá hiệu quả điều trị lộ tuyến viêm cổ tử cung bằng phương pháp dao cao tần

Kí hiệu phân loại: C28 \ BT2017-03

 18. Lê Thanh Tùng. Nghiên cứu hiệu quả điều trị hội chứng buồng trứng đa nang bằng Metformin liều ngắn:Bài trích nghiên cứu khoa học/Lê Thanh Tùng.-H.:Tạp chí y học Việt Nam,2017.-5tr;29cm

 Tóm tắt: Đánh giá hiệu quả điều trị HCBTĐN bằng metrormin liều ngắn...

Kí hiệu phân loại: C28 \ BT2017-07

 19. Lê Thanh Tùng. Khảo sát sự hài lòng của cán bộ y tế về mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà:Bài trích nghiên cứu khoa học/Lê Thanh Tùng.-H.:Tạp chí y học  thực hành,2017.-4tr;29cm

Kí hiệu phân loại: B8 \ BT2017-05

 20. Lê Thanh Tùng. Nghiên cứu hiệu quả điều trị người bệnh sảy thai liên tiếp do nhiễm cytomegalovirus bằng acyclovir:Bài trích nghiên cứu khoa học/Lê Thanh Tùng.-H.:Tạp chí y học thực hành,2017.-4tr;29cm

 Tóm tắt: Đánh giá hiệu quả điều trị người bệnh sảy thai liên tiếp do nhiễm Cytomegalovirus bằng Acyclovir

Kí hiệu phân loại: C28 \ BT2017-18

 

21. Lê Thanh Tùng. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Stata để xử lý kết quả Triple test trong sàng lọc trước sinh/Lê Thanh Tùng,2017.-4tr

Tóm tắt: Đánh giá giá trị của phần mềm Stata để xử lý kết quả trong sàng lọc trước sinh

Kí hiệu phân loại:  

 22. Lê Thanh Tùng. Một số yếu tố liên quan tới hành vi tự chăm sóc ở người cao tuổi tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 2016/Lê Thanh Tùng,2017.-6tr;27cm

Kí hiệu phân loại:  

 23. Lê Thanh Tùng. Thực trạng kiến thức về ung thư vú và tự khám vú của phụ nữ trong độ tuổi 20- 59 tuổi tại xã Ngọc Liên- Cẩm Giàng- Hải Dương:Bài trích nghiên cứu khoa học/Lê Thanh Tùng, Nguyễn Thị Hằng.-H.:Tạp chí y học Việt Nam,2017.-5tr;29cm

 Tóm tắt: Mô tả thực trạng kiến thức về ung thu vú và tự khám vú của phụ nữ trong độ tuổi 20-59 ở 1 số vùng nông thôn ...

Kí hiệu phân loại: C28 \ BT2017-08

24. Lê Thị Hương. Một số vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam:Bài trích nghiên cứu khoa học/Lê Thị Hương.-H.:Tạp chí tài chính,2017.-2tr;29cm

Kí hiệu phân loại: D1 \ BT2017-12

 25. Nguyễn Hùng Minh. Khảo sát sự hài lòng người học về công tác học sinh - sinh viên ở trường đại học điều dưỡng Nam Định:Bài trích nghiên cứu khoa học/Nguyễn Hùng Minh.-H.:Tạp chí quản lý giáo dục,2017.-6tr;29cm

Kí hiệu phân loại: B12 \ BT2017-35

 26. Nguyễn Thị Huế. Thực trạng kiến thức , thái độ, thực hành phòng chống bệnh răng miệng của học sinh lớp 5 tại hai trường tiểu học thuộc thành phố Nam Định:Bài trích nghiên cứu khoa học/Nguyễn Thị Huế, Đỗ Thị Mai, Lê Thế Trung.-H.:Tạp chí y học thực hành,2017.-5tr;29cm

 Tóm tắt: Mô tả kiến thức thái độ  thực hành về phòng chống bệnh răng miệng của học sinh lớp 5 tại 2 trường tiểu học thuộc thành phố Nam Định

Kí hiệu phân loại: C33 \ BT2017-06

 27. Nguyễn Thị Huế. Thực trạng kiến thức, thái độ , thực hành phòng chống bệnh răng miệng của học sinh lớp 5 tại hai trường tiểu học thuộc thành phố Nam Định:Bài trích nghiên cứu khoa học/Nguyễn Thị Huế, Đỗ Thị Mai, Lê Thế Trung:Tạp chí y học thực hành,2017.-5tr;29cm

   

    Tóm tắt: Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống bệnh răng miệng của học sinh lớp 5 tại hai trường tiểu học thuộc thành phố Nam Định

Kí hiệu phân loại: C33 \ BT2017-22

 28. Nguyen Thi Minh Chinh. The effect of supportive educative nursinh program on glycemic control in vietnamese patients with uncontrolled type 2 diabetes mellitus: a randomized controlled trial/Nguyen Thi Minh Chinh:Journal of health research,2017.-8tr;29cm

Kí hiệu phân loại: BT2017-45

 29. Nguyễn Thị Thủy. Những thách thức trong phát huy tiềm năng kinh tế biển ở Việt Nam:Bài trích nghiên cứu khoa học/Nguyễn Thị Thủy.-H.:Tạp chí tài chính,2017.-2tr;29cm

Kí hiệu phân loại: D1 \ BT2017-04

 30. Nguyễn Thị Thủy. Khát vọng làm giàu, vươn khơi  biển góp phần bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương:Bài trích nghiên cứu khoa học/Nguyễn Thị Thủy, Khổng Thị Nhạn.-H.:Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương,2017.-2tr;29cm

Kí hiệu phân loại: D1 \ BT2017-34

 31. Nguyễn Thị Tuyết Dương. Thực trạng kiến thức chăm sóc dự phòng biến chứng bàn chân ở người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa huyện Tiên Du- Bắc Ninh:Bài trích nghiên cứu khoa học/Nghuyễn Thị Tuyết Dương, Nguyễn Thị Huế, Lê Thế Trung.-H.:Tạp chí y học thực hành,2017.-6tr;29cm

 Tóm tắt: Mô tả thực trạng kiến thức tự chăm sóc bàn chân ở người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa huyên Tiên Du- Bắc ninh năm 2016

Kí hiệu phân loại: C21 \ BT2017-32

 32. Nguyễn Thị Tuyết Dương. Xác định nhu cầu tư vấn dinh dưỡng của bệnh nhân đái tháo đường đang điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam:Bài trích nghiên cứu khoa học/Nghuyễn Thị Tuyết Dương, Đỗ Thị Mai, Nguyễn Thị Huế.-H.:Tạp chí y học thực hành,2017.-3tr;29cm

  Tóm tắt: Tìm hiểu thực trạng tư vấn dinh dưỡng và xác định nhu cầu tư vấn dinh dưỡng của người đái tháo đường ....

Kí hiệu phân loại: C19 \ BT2017-31

33. Nguyễn Trường Sơn. Đánh giá tác dụng giảm đau trong hội chứng cổ- vai- tay do thoái  hóa cột sống cổ của điện châm tại bệnh viện đa khoa Hà Đông:Bài trích nghiên cứu khoa học/Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Ngọc Trung.-H.:Tạp chí  y học thực hành,2017.-5tr;29cm

   

    Tóm tắt: Đánh giá tác dụng giảm đau của điện châm và xác định sự thay đổi một số chỉ số sinh học sau điện châm...

Kí hiệu phân loại: C13 \ BT2017-38

 34. Nguyễn Trường Sơn. Đánh giá tác dụng của bài thuốc Lục Vị Kỳ Cúc trong điều trị hội chứng mãn kinh thể âm hư hỏa vượng:Bài trích nghiên cứu khoa học/Nguyễn Trường Sơn.-H.:Tạp chí y học thực hành,2017.-3tr;29cm

Tóm tắt: Nghiên cứu phỏng thực nghiệm so sánh trước và sau điều trị 42 người bệnh mãn kinh thể âm hư hỏa vượng được điều trị bằng bài truốc Lục  Vị Kỷ Cúc....

Kí hiệu phân loại: C39 \ BT2017-28

 35. Phan văn Hợp. Đánh giá kết quả sau 6 tháng điều trị methadone cho người sở dụng morphine và các dẫn chất tại trung tâm phòng chống Hiv/Aids Thái Bình:Bài trích nghiên cứu khoa học/Phan Văn Hợp, Phạm Minh Quang.-H.:Tạp chí y học thực hành,2017.-3tr;29cm

  Tóm tắt: Đánh giá tình trạng tái sử dụng morphine và các dẫn chất của các bệnh nhân đang điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone và xác định 1 số yếu tố liên quan đến vấn đề tái sử dụng chất dạng thuốc phiện

Kí hiệu phân loại: B8 \ BT2017-20

 36. Trần Đức Lượng. Nghiên cứu xử lí 2,4-D trong nước bằng phương pháp oxo hóa nâng cao dựa trên hoạt hóa Peruslfate:Bài trích Nghiên cứu khoa học/Trần Đức Lượng, Trần văn Chung, Phan Bích Thủy.-H.:Tạp chí xúc tác và hấp phụ Việt nam,2017.-7tr;29cm

Kí hiệu phân loại: D2 \ BT2017-25

 37. Trần Thị Vân Anh. Giáo dục xây dựng nhân cách đạo đức cho sinh viên đại học trong bối cảnh kinh tế thị trường: Trường hợp trường đại học Điều dưỡng Nam Định:Bài trích nghiên cứu khoa học/Trần Thị Vân Anh.-H.:Viện dân số và các vấn đề xã hội,2017.-10tr;29cm

Kí hiệu phân loại: D1 \ BT2017-30

 38. Trần Thị Vân Anh. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp với đặc thù của mỗi giới:Bài trích nghiên cứu khao học/Trần Thị Vân Anh, Trần Văn Duy.-H.:Viện dân số và các vấn đề xã hội,2017.-8tr;29cm

Kí hiệu phân loại: D1 \ BT2017-39

 39. Vũ Minh Đức. Nâng cao khả năng nói tiếng anh điều dưỡng qua hình mô phỏng:Bài trích nghiên cứu khoa học/Vũ Minh Đức, Lại văn Hải.-H.:Tạp chí công thương,2017.-5tr;29cm

   

    Tóm tắt: Tác giả trình bày cách tiếp cận mới nhằm thay đổi môi trường thực hành nói tiếng anh điều dưỡng cho sinh viên...

Kí hiệu phân loại: D1 \ BT2017-19

 40. Vũ Minh Đức. Lỗi câu trong tiếng anh đối với sinh viên trường đại học năm thứ nhất:Bài trích nghiên cứu khoa học/Vũ Minh Đức.-H.:Tạp chí công thương,2017.-5tr;29cm

Kí hiệu phân loại: D1 \ BT2017-14

 41. Vũ Thị Hải Oanh. Thực trạng khó khăn trong chăm sóc trẻ tự kỷ dưới 6 tuổi tại thành phố Nam Định:Bài trích nghien cứu khoa học/Vũ Thị Hải Oanh, Phạm Thu Hằng.-H.:Tạp chí giáo dục,2017.-4tr

Kí hiệu phân loại: D1 \ BT2017-01

 42. Vũ Thị Huệ. Các yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú trong việc học môn tư tưởng Hồ Chí Minh của sinh viên trường đại học Điều dưỡng Nam Định:Bài trích nghiên cứu khoa học/Vũ Thị Huệ, Đinh Thị Hạnh.-H.:Tạp chí giáo dục,2017.-3tr;29cm

Kí hiệu phân loại: D1 \ BT2017-02

 43. Vũ Thị Là. Đánh giá kiến thức, thái độ của bà mẹ về vàng da sơ sinh tại bệnh viện phụ sản tỉnh Nam Định/Vũ Thị Là,2017.-6tr;27cm

Kí hiệu phân loại:  

 44. Vũ Văn Thành. Thực trạng nhiễm giun đường ruột của người dân làm nông nghiệp tại xã Mỹ Tân tỉnh NAm Định:Bài trích nghiên cứu khoa học/Vũ Văn Thành, Hoàng Thị Hòa.-H.:Tạp chí y học thực hành,2017.-2tr;29cm

Tóm tắt: Xác định tỷ lệ nhiễm giun đường ruột của người dân sống trên địa abnf xã Mỹ Tân tỉnh Nam Định

Kí hiệu phân loại: C18 \ BT2017-29

 45. Vũ văn Thành. Nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ điều dưỡng trong các cơ sở sử dụng nhân lực điều dưỡng:Bài trích nghiên cứu khoa học/Vũ Văn Thành, Vũ Thị Là, Trần Quang Cảnh.-H.:Trường đại học y dược Hải Phòng,2017.-4tr;29cm

Tóm tắt: Mô tả thực trạng nhân lực điều dưỡng tại cơ sở dử dụng, xác định nhu cầu đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, sau đại học tại các cơ sở sử dụng nhân lực điều dưỡng khu vực miền bắc và miền trung

Kí hiệu phân loại: B12 \ BT2017-40

 46. Vũ Văn Thành. Sự hài lòng của sinh viên về một số điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại trường đại học điều dưỡng Nam Định:Bài trích nghiên cứu khoa học/Vũ Văn Thành, Vũ Thị Là, Trần Quang Cảnh.-Hải Phòng:Trường đại học y dược Hải phòng,2017.-5tr;29cm

 Tóm tắt: Khảo sát sự hài lòng  và tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng  của sinh viên về điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của trường ...

Kí hiệu phân loại: B12 \ BT2017-27

 47. Vũ Văn Thành. Ứng  dụng kỹ thuật Multiplex RT- PCR xác định viirut Dengue trên muỗi tại Hà Nội năm 2015:Bài trích nghiên cứu khoa học/Vũ Văn Thành, Nguyễn Thị Kiều Anh, Nguyễn Mạnh Hùng.-H.:Tạp chí y học dự phòng,2017.-9 tr;29cm

Kí hiệu phân loại: B8 \ BT2017-16

 48. Vũ Văn Thành. Nghiên cứu phát triển bộ công cụ đánh giá học phần tại trường đại học Điều dưỡng Nam Định:Bài trích nghiên cứu khoa học/Vũ Văn Thành, Vũ Thị Là, Trần Quang Cảnh.-Hải Phòng:Trường đại học y dược Hải phòng,2017.-6tr;29cm

 Tóm tắt: Xây dựng bộ công cụ đánh giá học phần từ sinh viên tại trường đại học điều dưỡng Nam Định...

Kí hiệu phân loại: B12 \ BT2017-09

 

 

Tin liên quan