Đại Học Điều Dưỡng Nam Định
Thứ sáu, 17/08/2018 15:01

1.

Title: 

Các yếu tố tác động đến việc chăm sóc sức khỏe của người di cư qua nghiên cứu trường hợp phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Authors: 

Lê, Thị Như Trang

Issue Date: 

2015

Publisher: 

H. : ĐHKHXH&NV

Citation: 

119 tr.

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Title: 

Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của trẻ khuyết tật sống tại cộng đồng

Authors: 

Hà, Thị Bích Hường

Issue Date: 

2013

Publisher: 

Đại học Quốc gia Hà Nội

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12490

3.

Title:

Công tác xã hội đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại Triệu Sơn, Thanh Hóa ( Nghiên cứu mô hình của Dự án hai)

Authors: 

Lê, Thanh Hương

Issue Date: 

2016

Publisher: 

H. : ĐHKHXH&NV

Citation: 

129 tr.

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11876

  4. 

Title:

Kết luận thống kê về nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở Hải Dương

Authors: 

Nguyễn, Huyền Trang

Issue Date: 

2012

Publisher: 

Đại học Quốc gia Hà Nội

Citation: 

32 tr.

Abstract: 

Trình bày các vấn đề cơ bản về phương pháp phân tích hồi quy logistic và mô hình hồi quy logistic bội. Giới thiệu phương pháp phân tích thống kê được dùng trong nghiên cứu này là mô hình nhiều mức cho dữ liệu nhị phân, đặc biệt là mô hình hồi quy logistic nhiều mức. Đưa ra các kết quả phân tích ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế - xã hội đến nhu cầu khám chữa bệnh tại nhà của hai nhóm đối tượng người trong độ tuổi lao động và trẻ em dưới 16 tuổi và một số ý kiến về xây dựng và phát triển mô hình y tế gia đình nhằm nâng cao chất lượng y tế cộng đồng.

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9195

5.

Title:

NHU CẦU HỖ TRỢ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CỦA PHỤ NỮ NGHÈO TẠI XÃ ĐỒNG SƠN - HUYỆN TÂN SƠN - TỈNH PHÚ THỌ

Authors: 

Hà, Lương Thị Thanh

Issue Date: 

2014

Publisher: 

H.:ĐHKHXH & NV

Citation: 

121 tr.

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4253

  6.

Title:

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở nông thôn Việt Nam hiện nay và hoạt động của công tác xã hội ( Nghiên cứu tại xã Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

Authors: 

Trương, Thị Điểm

Issue Date: 

2014

Publisher: 

H. : ĐHKHXH&NV

Citation: 

96 tr.

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4430

  7.

Title:

Tiếp cận chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân nông thôn tại y tế cơ sở ( Nghiên cứu hai xã Tân Quý Tây và Hưng Long, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh)

Authors: 

Lê, Thị Hoàng Liễu

Issue Date: 

2015

Publisher: 

H. : ĐHKHXH&NV

Citation: 

147 tr.

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9678

 8.

Title: 

Cơ hội tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của nữ thanh niên khuyết tật vận động tại Hà Nội (Nghiên cứu tại Hội thanh niên khuyết tật Hà Nội)

Authors: 

Đặng, Huyền Trang

Issue Date: 

2014

Publisher: 

Đại học Quốc gia Hà Nội

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12606

 9.

Title: 

Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân từ năm 1996 đến 2005

Authors: 

Mai, Thị Thanh Châu

Issue Date: 

2007

Publisher: 

Đại học Quốc gia Hà Nội

Citation: 

91 tr.

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16586

  10.

Title: 

Xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức ngành nông nghiệp theo công nghệ hướng đối tượng

Authors: 

Đinh, Mạnh Hùng

Issue Date: 

2008

Publisher: 

Đại học Quốc gia Hà Nội

Citation: 

3 tr.

Abstract: 

Giới thiệu công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công chức và ứng dụng công nghệ thông tin tại bệnh viện Nông nghiệp: nêu lên vai trò, ứng dụng, quy trình khám sức khỏe định kỳ và hệ thống chăm sóc sức khỏe... Tiến hành phân tích thiết kế hệ thống chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức ngành nông nghiệp theo công nghệ hướng đối tượng và UML. Giới thiệu công nghệ hướng đối tượng và UML, phân tích hệ thống, sau đó đặc tả chi tiết, đi sâu phân tích và thiết kế hệ thống cho từng ca sử dụng. Trình bày các kết quả thực hiện về môi trường hệ thống và công cụ phát triển cũng như các chức năng chính và một số giao diện của chương trình

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7625

 11.

Title: 

Pháp luật về chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật ở Việt Nam

Authors: 

Đỗ, Quốc Bảo

Issue Date: 

2016

Publisher: 

Đại học Quốc gia Hà Nội

Citation: 

89 tr.

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16997

 12.

Title: 

Công tác xã hội đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại Triệu Sơn, Thanh Hóa ( Nghiên cứu mô hình của Dự án hai)

Authors: 

Lê, Thanh Hương

Issue Date: 

2016

Publisher: 

Đại học Quốc gia Hà Nội

Citation: 

129 tr.

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14904

 13.

Title: 

Công tác xã hội trong giai đoạn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ( Nghiên cứu tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Thiên Đức, thành phố Hà Nội)

Authors: 

Lê, Thị Huyền

Issue Date: 

2016

Publisher: 

Đại học Quốc gia Hà Nội

Citation: 

107 tr.

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14909

 14.

Title: 

Trạm Y tế Mễ Trì - Trung tâm nội trú sinh viên ĐHQG với công tác chăm sóc sức khỏe sinh viên và công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản với nữ sinh viên

Authors: 

Nguyễn, Thị Thúy

Issue Date: 

2001

Publisher: 

Đại học Quốc gia Hà Nội

Description: 

tr. 515-520
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 6, Hà Nội, 2001

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24745

 15.

Title: 

Công tác chăm sóc sức khỏe đối với người có công và vai trò của nhân viên công tác xã hội ( Nghiên cứu tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng Người có công ở Hà Nội)

Authors: 

Đinh, Thị Hằng Nga

Issue Date: 

2015

Publisher: 

H. : ĐHKHXH&NV

Citation: 

106 tr.

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10338

 16.

Title: 

Nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho phụ nữ nông thôn dựa vào cộng đồng ( Nghiên cứu tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam)

Authors: 

Đào, Thị Ngọc Quý

Issue Date: 

2015

Publisher: 

H. : ĐHKHXH&NV

Citation: 

133 tr.

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7093

 17.

Title: 

Nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho phụ nữ nông thôn dựa vào cộng đồng ( Nghiên cứu tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam)

Authors: 

Đào, Thị Ngọc Quý

Issue Date: 

2015

Publisher: 

H. : ĐHKHXH&NV

Citation: 

133 tr.

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7093

 18.

Title: 

Công tác xã hội đối với hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng tại Triệu Sơn, Thanh Hóa ( Nghiên cứu mô hình của Dự án hai)

Authors: 

Lê, Thanh Hương

Issue Date: 

2016

Publisher: 

Đại học Quốc gia Hà Nội

Citation: 

129 tr.

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15790

 19.

Title: 

Tiếp cận chăm sóc sức khỏe của phụ nữ nhiễm HIV tại Hà Nội: Nghiên cứu trường hợp nhóm bệnh nhân điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tại phòng khám ngoại trú Nam Từ Liêm - Hà Nội

Authors: 

Ma, Thu Thủy

Issue Date: 

2016

Publisher: 

H.: ĐHKHXH&NV

Description: 

110 tr.

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33563

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan