Chủ nhật, 18/11/2018 05:17

Thư viện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định xin thông báo danh sách các ấn phẩm mượn quá hạn tháng 10/2018

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách hoàn trả lại sách mượn quá hạn cho thư viện .

Trân trọng thông báo!

File đính kèm:download tại đây :Th%C3%A1ng%2010%20-%202018(1).docx (21KB)

Tin liên quan