Thứ sáu, 24/11/2017 12:52

Thư viện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định xin thông báo danh sách các ấn phẩm mượn quá hạn tháng 10/2017 

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách hoàn trả lại sách mượn quá hạn cho thư viện .

Trân trọng thông báo!

File đính kèm:download tại đây :danh%20s%C3%A1ch%20qu%C3%A1%20h%E1%BA%A1n.docx (14KB)

Tin liên quan