Thứ sáu, 22/02/2019 09:29

Thư viện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định xin thông báo danh sách các ấn phẩm mượn quá hạn tháng 12/2018

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách hoàn trả lại sách mượn quá hạn cho thư viện .

Trân trọng thông báo!

File đính kèm:download tại đây : Th%C3%A1ng%2012%20-%202018.docx (22KB)

Tin liên quan