Thứ bảy, 06/03/2021 00:14

Thư viện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định xin thông báo danh sách các ấn phẩm mượn quá hạn tháng 07/2019

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách hoàn trả lại sách mượn quá hạn cho thư viện .

Trân trọng thông báo!

File đính kèm:download tại đây : qu%C3%A1%20Thang_7_-_2019_20190806084620517510.docx (23KB)

Tin liên quan