Thứ tư, 23/08/2017 11:15

Thư viện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định xin thông báo danh sách các ấn phẩm mượn quá hạn tháng 06/2017 của sinh viên ĐHCQ K9 và CĐCQ K16.

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách hoàn trả lại sách mượn quá hạn cho thư viện trước khi ra trường.

Trân trọng thông báo!

File đính kèm:download tại đây :6-2017.docx (15KB)

Tin liên quan