Thứ sáu, 19/07/2019 17:28

Thư viện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định xin thông báo danh sách các ấn phẩm mượn quá hạn tháng 04/2019

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách hoàn trả lại sách mượn quá hạn cho thư viện .

Trân trọng thông báo!

File đính kèm:download tại đây : Th%C3%A1ng%204%20-%202019.docx (21KB)

Tin liên quan