Đại Học Điều Dưỡng Nam Định
Thứ sáu, 17/08/2018 15:01

Thư viện Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định xin thông báo danh sách các ấn phẩm mượn quá hạn tháng 06/2018

Các bạn sinh viên có tên trong danh sách hoàn trả lại sách mượn quá hạn cho thư viện .

Trân trọng thông báo!

File đính kèm:download tại đây :Th%C3%A1ng%203%20-%202018.docx (49KB)

Tin liên quan