Thứ hai, 24/06/2019 18:34


Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học và sáng kiến cấp cơ sở đợt I năm học 2018- 2019

 

Trong 2 ngày, 15-16/11/2018. tại Hội thảo 2, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học và sáng kiến cấp cơ sở đợt I năm học 2018-2019

Các cán bộ trong nhà Trường đã đăng ký 13 đề tài cấp cơ sở  và 3 sáng kiến thực hiện trong năm học 2018-2019.

Dựa trên bản thuyết minh do các chủ nhiệm đề tài trình bày, hội đồng xét duyệt với 03 thành viên, đã đưa ra những nhận xét, góp ý và đánh giá cụ thể cho từng thuyết minh đề tài, sáng kiến. Nhìn chung, các bản thuyết minh đã đạt những yêu cầu cơ bản làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện đề tài trong năm học 2018-2019. Tuy nhiên, một số bản thuyết minh còn sơ sài, chưa thể hiện rõ được mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của đề tài, sáng kiến hoặc kết cấu các chương không phù hợp với tên đề tài, nội dung nghiên cứu chưa đầy đủ. Hội đồng yêu cầu các chủ nhiệm đề tài nhanh chóng chỉnh sửa, bổ sung để bản thuyết minh đáp ứng yêu cầu về nội dung và hình thức.

Một số hình ảnh:

 

 

 

Các chủ nhiệm đề tài có những ý kiến trao đổi hoặc xin ý kiến hội đồng về các vấn đề của chủ đề nghiên cứu. Qua nhận xét, góp ý của các thành viên hội đồng, một số đề tài đã được đổi tên cho phù hợp với mục đích, nội dung nghiên cứu và khả năng nghiên cứu của các thành viên đề tài. Đã có 13 thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở được thông qua và phê duyệt trong đợt này.

           

Tin liên quan