Chủ nhật, 18/11/2018 04:41


Hội thảo khoa học về thực trạng và giải pháp tăng cường hiệu quả nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Căn cứ kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2018-2019, nhằm mục đích nâng cao nhận thức và vai trò quan trọng của nghiên cứu khoa học cho sinh viên, ngày 16/10/2018 Nhà trường đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng và giải pháp tăng cường hiệu quả nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định”. Nội dung trọng tâm của hội thảo là đánh giá các điểm còn tồn tại, hạn chế trong công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, cũng như của cán bộ giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Đồng thời thảo luận về các giải pháp để nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học cho sinh viên trong thời gian tới.

Hội thảo do PGS.TS. Lê Thanh Tùng – Hiệu trưởng chủ trì, cùng với sự tham gia của Ban Giám hiệu; Trưởng các phòng: Đào tạo đại học; Công tác HSSV; Quản lý NCKH; Thư viện; Tài chính; Trưởng các Khoa; Các giáo viên là Cố vấn học tập và giáo viên chủ nhiệm của các lớp; Ban cán sự các lớp và các sinh viên quan tâm đến nghiên cứu khoa học.

 

 

   PGS.TS. Lê Thanh Tùng – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo

 

TS. Ngô Huy Hoàng – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội thảo

 

TS. Trương Tuấn Anh – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo đại diện cho các phòng chức năng, các giảng viên là cố vấn học tập và sinh viên đại diện các khối trình bày các báo cáo tham luận về Thực trạng và giải pháp tăng cường hiệu quả nghiên cứu khoa học cho sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

 

TS. Đỗ Minh Sinh -Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học trình bày tham luận

 

Ths. Nguyễn Hùng Minh – Trưởng phòng Công tác HSSV trình bày tham luận

 

Ths. Trần Việt Tiến– Trường phòng Đào tạo Đại học trình bày tham luận

 

Ths. Phạm Văn Tùng – Bí thư đoàn thanh niên trình bày tham luận

 

Ths. Dương Đình Dũng – Đại diện cố vấn học tập trình bày tham luận

 

Ths. Vũ Văn ĐẩuPhó trưởng BM Quản lý và NCKH Điều dưỡng trình bày tham luận

 

Sinh viên Bùi Thị Kỳ Duyên  - Đại diện Khối 12 Ngành Điều dưỡng trình bày tham luận

 

Sinh viên Nguyễn Thị Trà My - Đại diện Khối 13 Ngành Hộ sinh trình bày tham luận

Tiếp theo sau phần trình bày tham luận của các báo cáo viên là phần thảo luận về các giải pháp tăng cường hiệu quả nghiên cứu khoa học cho sinh viên Điều dưỡng, các giảng viên là cố vấn học tập và sinh viên tham dự hội thảo đã đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

       Kết thúc Hội thảo PGS.TS. Lê Thanh Tùng - Hiệu trưởng Nhà trường tổng kết các ý kiến và nêu rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ giảng viên và sinh viên Nhà trường để nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học hơn nữa.

 

Tin liên quan