Thứ tư, 26/06/2019 19:25


 

Chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn vấn đề nghiên cứu

 

Đơn vị chủ trì: Phòng Đào tạo Sau đại học

 

Căn cứ Quyết định số 1106/QĐ-ĐDN ngày 05 tháng 6  năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về việc Quy định tổ chức sinh hoạt khoa học tại các đơn vị;

Căn cứ Thông báo số 1683/TB-ĐDN ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định về kế hoạch tổ chức sinh hoạt khoa học của các đơn vị trong toàn Trường năm học 2018 - 2019.

Ngày 28/9/2018, Phòng Đào tạo Sau đại học tổ chức buổi sinh hoạt khoa học thường kỳ lần 1 năm học 2018 – 2019 tại đơn vị với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn chủ đề luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Điều dưỡng”. Nội dung trọng tâm của hội thảo là giúp học viên định hướng tốt việc lựa chọn chủ đề nghiên cứu để nâng cao chất lượng đào tạo cho học viên.

Buổi sinh hoạt khoa học tại đơn vị do Tiến sĩ Ngô Huy Hoàng – Phó hiệu trưởng – phụ trách đơn vị chủ trì, cùng với sự tham gia của Phòng Quản Lý và Nghiên cứu khoa học.

   TS. Ngô Huy Hoàng – Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì buổi sinh hoạt

TS. Trần Văn Long – Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học khai mạc buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt khoa học tại đơn vị, Đại diện Phòng đào tạo Sau đại học và Phòng Quản lý và Nghiên cứu khoa học chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn chủ đề nghiên cứu cho các học viên Cao học khoá 4.

TS. Trần Văn Long – Trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn vấn đề nghiên cứu 

Sau phần chia sẻ kinh nghiệm của TS. Trần Văn Long – trưởng Phòng Đào tạo Sau đại học; TS. Đỗ Minh Sinh – Trưởng phòng Quản lý và Nghiên cứu khoa học, TS. Ngô Huy Hoàng- Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã chủ trì thảo luận với học viên Cao học khoá 4 và đưa ra kết luận chung mang tính tổng kết các ý kiến tại hội thảo và nêu rõ cách thức tìm kiếm và đề xuất các chủ đề nghiên cứu phù hợp với ngành đào tạo Thạc sĩ Điều dưỡng.

Tin liên quan