Thứ ba, 23/10/2018 21:01


Hội thảo khoa học về giải pháp tăng cường hiệu quả giảng dạy thực hành lâm sàng cho sinh viên Điều dưỡng.

Căn cứ kế hoạch hoạt động KH&CN năm học 2018-2019, nhằm mục đích sử dụng các hoạt động KH&CN để giải quyết các vấn đề thực tế, ngày 21/9/2018 Nhà trường đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng, giải pháp tăng cường hiệu quả giảng dạy thực hành lâm sàng cho sinh viên Điều dưỡng”. Nội dung trọng tâm của hội thảo là đánh giá các điểm mạnh cũng như các tồn tại, hạn chế trong công tác giảng dạy lâm sàng, đồng thời thảo luận về các giải pháp để nâng cao hiệu quả giảng dạy thực hành lâm sàng cho sinh viên hơn trong thời gian tới.

Hội nghị do PGS.TS. Lê Thanh Tùng – Hiệu trưởng chủ trì, cùng với sự tham gia của Ban giám hiệu và các giảng viên được nhà trường cả đi lâm sàng năm học 2018-2019.

   PGS.TS. Lê Thanh Tùng – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội thảo

T.S Trương Tuấn Anh – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội thảo

TS. Vũ Văn Thành – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo đại diện cho các giảng viên đi lâm sàng tại các bệnh viện trong tỉnh trình bày các báo cáo tham luận về thực trạng và giải pháp tăng cường hiệu quả giảng dạy thực hành lâm sàng cho sinh viên Điều dưỡng.

ĐDCKI. Nguyễn Thị Lệ Thủy – Khoa Y học lâm sàng trình bày báo cáo tham luận

Th.S Bùi Chí Anh Minh – Trung tâm THTLS trình bày báo cáo tham luận

 

Th.S Lê Xuân Thắng – Khoa Y học lâm sàng trình bày báo cáo tham luận

ĐDCKI. Hoàng Thị Vân Lan – Trung tâm THTLS trình bày báo cáo tham luận

 

ĐDCKI. Nguyễn Thị Liên – Khoa ĐD – HS trình bày báo cáo tham luận

BS. Đặng Thị Thanh Thủy – Khoa Y học lâm sàng trình bày báo cáo tham luận

Sau phần báo cáo tham luận và thảo luận chung, PGS.TS. Lê Thanh Tùng - Hiệu trưởng Nhà trường đã đưa ra kết luận chung mang tính tổng kết các ý kiến tại hội thảo và nêu rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác giảng dạy thực hành lâm sàng với từng đơn vị và cá nhân để nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo hứng thú cho người học.

Tin liên quan