Thứ ba, 02/03/2021 14:54


CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG QLNCKH

 

 

1. Trưởng phòng

 TS. Đỗ Minh Sinh

Tiến sĩ công cộng

Email:minhsinh82@gmail.com

Điện thoại: 0949679883

 

  

2. Phó Trưởng phòng

Ths. Lê Thị Huyền Trinh

Thạc sĩ Sinh học

Email:huyentrinhdhdd@gmail.com

Điện thoại: 0913553578

 

 

3. Cán bộ

Ths. Nguyễn Ngọc Thành

Thạc sĩ Hóa học

Email: Nguyenthanhnd1990@gmail.com

Điện thoại: 0369118988

4. Chuyên viên

CN. Trần Thị Hải Lý

CN. Điều dưỡng 

Email:haily.ndun@gmail.com

Điện thoại: 0914348831

 

Tin liên quan