Chủ nhật, 25/06/2017 12:22
Từ ngày 01/11 đến ngày 30/11/2016, Đoàn Thanh tra của Trường Đại học Điều dưỡng Nam định triển khai công tác thanh tra các hoạt động của Phòng HCTH theo Quyết định số 2203/QĐ-ĐDN ngày 21/10/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định v/v thanh tra các hoạt động của Phòng HCTH. Đây là nội dung nằm trong Kế hoạch của công tác thanh tra năm học 2016-2017. Trong thời gian làm việc, Đoàn Thanh tra tiến hành rà soát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng HCTH. Từ đó phát hiện các nhân tố tích cực để nhân rộng, phát huy, đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế (nếu có) trong công tác quản lý, trong quá trình triển khai công việc để kiến nghị lãnh đạo Nhà trường có biện pháp khắc phục. Bên cạnh đó, dựa vào kết quả thanh tra, phòng HCTH sẽ có những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc của phòng.
Báo cáo công tác y tế tháng 10 năm 2016 của Bộ Y tế
Kế hoạch tổ chức Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và Trao bằng tốt nghiệp năm 2016