Thứ sáu, 25/09/2020 22:24


1.   Chức năng: 

-       Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, quản lý, triển khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo sau đại học và quản lý chất lượng dạy và học.

2.   Nhiệm vụ: 

-      Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình, kế hoạch đào tạo và các loại hình đào tạo sau đại học trình Hiệu trưởng phê duyệt.

-      Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng các chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm; Tổ chức xây dựng và nghiệm thu đề cương, giáo trình, tài liệu học tập phục vụ cho đào tạo sau đại học. Xây dựng thời khóa biểu giảng dạy cho học viên sau đại học, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy, học tập.

-      Xây dựng kế hoạch, đề án mở mã ngành, chuyên ngành đào tạo sau đại học mới phù hợp với nhu cầu phát triển của Nhà trường.

-      Xác định nhu cầu đội ngũ giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng cho đào tạo sau đại học; đề xuất với Hiệu trưởng ký hợp đồng giảng viên thỉnh giảng theo nhu cầu phát triển của trường.

-      Xây dựng quy trình, hướng dẫn cụ thể về hoạt động đào tạo sau đại học phù hợp với quy định của Nhà nước trình Hiệu trưởng ký ban hành.

-      Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, đề án tuyển sinh sau đại học hàng năm. Lập kế hoạch tuyển sinh và tổ chức thi tuyển.

-      Tổ chức tiếp nhận học viên trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường; lưu trữ hồ sơ học viên và sắp xếp học viên vào các lớp.

-      Quản lý kết quả học tập của học viên; Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lý hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của học viên.

-      Phối hợp với các phòng chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình và kế hoạch đào tạo, các nội quy, quy chế đào tạo; quản lý kết quả học tập của học viên.

-      Đề xuất thành lập các Hội đồng: Tuyển sinh sau đại học, bảo vệ luận văn tốt nghiệp, nghiệm thu giáo trình đào tạo sau đại học và các văn bản quyết định liên quan đến công tác đào tạo sau đại học và các văn bản, quyết định liên quan đến công tác đào tạo sau đại học trình Hiệu trưởng phê duyệt.

-      Quản lý học viên đang học tập tại trường theo quy định của pháp luật./.

 

Tin liên quan