Thứ hai, 24/09/2018 01:46


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo tới học viên Chuyên khoa I khóa 6 về việc Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo theo hệ thống tín chỉ như sau:  QĐ-ĐDN QĐ về việc Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo theo hệ thống tín chỉ.pdf (781KB)

Tin liên quan