Thứ ba, 17/07/2018 16:08


Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo tới học viên Chuyên khoa I khóa 6 về việc Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo theo hệ thống tín chỉ như sau:  QĐ-ĐDN QĐ về việc Quy định mức thu học phí đối với các hệ đào tạo theo hệ thống tín chỉ.pdf (781KB)

Tin liên quan