Chủ nhật, 17/02/2019 21:38


Phòng Tài chính - kế toán thông báo danh sách các bạn học viên, sinh viên còn nợ học phí và các khoản phải nộp khác của kỳ II năm học 2016-2017 đến hết ngày 30/4/2017, kính đề nghị các thầy cô giáo là cố vẫn học tập, chủ nhiệm và lớp trưởng các lớp đôn đốc các bạn học viên sinh viên sớm hoàn tất các khoản còn phải nộp./.

CKI K5.xls (53KB)

CKI-K4.xls (50KB)

Tin liên quan