Thứ năm, 15/11/2018 19:46


Phòng Đào tạo sau Đại học Trường Đại học Điều dưỡng Nam định

Địa chỉ: 257 - Hàn Thuyên - TP Nam Định

Số điện thoại: 0350 3634 288

 

Trưởng Phòng:

             Ts. Trần Văn Long.        Mail: longtv1964@gmail.com

Chuyên Viên:

      1. Ths. Nguyễn Bá Tâm.       Mail: nguyenbatam@gmail.com

      2. Ths. Vũ Thị Huệ.              Mail: huemacle277@gmail.com

      3. CN. Hoàng Thị Minh Thái.  Mail: minhthai82nd@gmail.com 

                     

Tin liên quan