Thứ bảy, 28/03/2020 15:14


Phòng Đào tạo Sau Đại học - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Địa chỉ: 257 Hàn Thuyên - TP Nam Định

Số điện thoại: 0228 3634 288

 

Trưởng Phòng:

      TS. Trần Văn Long              Mail: longtv1964@gmail.com

Chuyên Viên:

      1. Ths. Vũ Thị Huệ              Mail: huemacle277@gmail.com

      3. CN. Hoàng Thị Minh Thái  Mail: minhthai82nd@gmail.com 

                     

Tin liên quan