Chủ nhật, 24/01/2021 00:50


Tài liệu tập huấn cho sinh viên ĐHCQK14; ĐHHSK3; ĐHHSK4; YTCCK3; Dinh dưỡng K2 các nội dung về phòng, chống dịch Covid-19:

           + Quyết định 3468.QĐ.BYT Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống Covid-19

            + Bài 1. Hướng dẫn cách ly và các biện pháp phòng chống dịch

            + Bài 2 Hướng dẫn vệ sinh tay, sử dụng khẩu trang, hóa chất trong công tác phòng chống Covid

            + Bài 3 Lấy mẫu bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm

Tin liên quan