Chủ nhật, 17/01/2021 16:28


+ Thời khóa biểu khối Đại học điều dưỡng chính qui khóa 13; ĐHHS K2; ĐHYTCC K1: Xem chi tiết tại đây

+ Thời khóa biểu khối Đại học điều dưỡng chính qui khóa 14; ĐHHS K3, K4; ĐHYTCC K2;K3; ĐHDD K1;K2: Xem chi tiết tại đây

+ Thời khóa biểu khối Đại học điều dưỡng chính qui khóa 15: Xem chi tiết tại đây

+ Thời khóa biểu khối Đại học điều dưỡng chính qui khóa 16; ĐHHS K5; ĐH DD K3: Xem chi tiết tại đây

 

Tin liên quan