Thứ ba, 29/09/2020 05:29


Phòng Đào tạo thông báo Thời khóa biểu lịch học thực hành tại trường học kỳ 2 các khóa năm học 2019-2020

      + Thời khóa biểu ĐHCQK12 và ĐHHSK1

      + Thời khóa biểu ĐHCQK13; ĐHHSK2; YTCCK1

      + Thời khóa biểu ĐHCQK14; ĐHHSK2; DD2; CC2

 

Tin liên quan