Thứ sáu, 04/12/2020 14:56


Thông báo về việc điều chỉnh Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2019-2020 và thời khóa biểu của các khối lớp

            + Thời khóa biểu khối ĐHCQ K12; HS1: Xem chi tiết tại đây

            + Thời khóa biểu khối ĐHCQ K13; HS2; CC1: Xem chi tiết tại đây

            + Thời khóa biểu khối ĐHCQ K14; HS3; CC2; Dinh dưỡng 1: Xem chi tiết tại đây

            + Thời khóa biểu khối ĐHCQ K15; HS4; CC3; Dinh dưỡng 2: Xem chi tiết tại đây

      

Tin liên quan