Thứ sáu, 25/09/2020 02:02


+ Danh sách sinh viên ĐHCQ khóa 12 thực tập tại BVĐK tỉnh Nam Định: Xem chi tiết tại đây

+ Danh sách sinh viên ĐHCQ khóa 12 học HP thay thế khóa luận tốt nghiệp tại BVĐK tỉnh Thái Bình:  Xem chi tiết tại đây

+ Danh sách sinh viên ĐHCQ khóa 12 học HP thay thế khóa luận tốt nghiệp tại BVĐK tỉnh Thanh Hóa: Xem chi tiết tại đây

+ Danh sách sinh viên ĐHCQ khóa 12 đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp:  Xem chi tiết tại đây

Tin liên quan