Thứ sáu, 22/01/2021 23:01


Thời khóa biểu bổ sung học kỳ 2 năm học 2019-2020 khối ĐHCQ khóa 15; ĐH hộ sinh khóa 1:

         + Thời khóa biểu học kỳ 2 khối ĐHCQ K15

         + Thời khóa biểu học kỳ 2 lớp ĐH hộ sinh khóa 1

Tin liên quan