Thứ hai, 10/08/2020 03:35


Thông báo mở lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2019: 

        + Thông báo lớp Bồi dưỡng viên chức y tế

        + Mẫu đơn đăng ký lớp thăng hạng viên chức

 

Tin liên quan