Thứ sáu, 15/11/2019 13:24


Phòng Đào tạo Đại học thông báo thời gian đăng ký tín chỉ khối Đại học chính qui khóa 11 bắt đầu từ 0h00 ngày 08/01/2019 đến hết 24h ngày 09/01/2019.

Tin liên quan