Thứ hai, 28/05/2018 04:18


Bảng điểm học kỳ 1 và bảng điểm tích lũy toàn khóa CĐ Điều dưỡng K18  Năm học 2017-2018: 

1 Bảng điểm tích lũy toàn khóa : Bấm để tải xuống

2. Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2017-2018: Bấm để tải xuống

Tin liên quan