Thứ hai, 18/11/2019 19:08


Thực hiện Kế hoạch số 2721/KH-ĐDN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng nhà trường . Chiều ngày 03 tháng 01 năm 2018 tại Hội thảo 1, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Tới dự Hội nghị có TS. Lê Thanh Tùng – Hiệu trưởng - Trưởng ban Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm cho sinh viên; các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường; các đồng chí là trưởng các đơn vị; thành viên Ban Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm cho sinh viên, Bí thư Đoàn thanh niên, Chi hội trưởng Hội sinh viên, Ban chủ nhiệm khối, Cố vấn học tập, và lớp trưởng các lớp sinh viên.

 

TS. Lê Thanh Tùng – Hiệu trưởng - Trưởng ban Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm cho sinh viên phát biểu khai mạc

 Bài phát biểu của TS. Lê Thanh Tùng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác hướng nghiệp và tư vấn việc làm trong việc thúc đẩy đầu ra, nâng cao tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên ngành sau tốt nghiệp và góp phần khẳng định, nâng cao thương hiệu, chất lượng đào tạo của nhà trường.

 

TS. Trương Tuấn Anh – Phó Hiệu trưởng phát biểu ý kiến

 

 ThS. Nguyễn Hùng Minh - TP.CTHSSV - Thường trực Ban HNTVVL báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và triển khai hoạt động năm 2018

Báo cáo tại Hội nghị ThS.Nguyễn Hùng Minh đã tổng hợp, phân tích và đánh giá những kết quả mà công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm đã đạt được như:  thường xuyên tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn về nội dung, đặc điểm của ngành, nghề và trình độ đang được đào tạo; các vấn đề về chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến ngành nghề; thông tin kịp thời tới sinh viên về chương trình tuyển dụng của các cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện uy tín trong và ngoài nước; tổ chức các buổi hội thảo hướng nghiệp, ngày hội tư vấn việc làm cho sinh viên….Báo cáo cũng chỉ ra những thuận lợi, khó khăn và đưa ra một số phương hướng hoạt động trong năm 2018;

Hội nghị diến ra những tham luận khá sôi nổi:

 

ThS. Dương Đình Dũng - TTKT&ĐBCLGD tham luận về vai trò của cố vấn học tập trong công tác HNTVVL cho sinh viên

 

 Vũ Tuấn Hưng – Sinh viên lớp ĐHCQ 12D tham luận về việc tổ chức các cuộc giao lưu, hội thảo, ngày  hội tư vấn việc làm cho sinh viên

 

ThS. Phạm Văn Sơn – Phó Bí thư ĐTN tham luận về vai trò của ĐTN, HSV

 

DSCKI. Đinh Thắng Lợi - GĐ TTHTKHCN&DV tham luận về việc tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ, các kỹ năng mềm cho sinh viên

 

TS. Lâm Văn Đồng  - Phó trưởng phòng CTHSSV tham luận về công tác phối kết hợp giữa Ban HNTVVL với các đơn vị tuyển dụng lao động trong và ngoài nước

        Kết luận tại Hội nghị TS. Lê Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà công tác hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên đã đạt được. Bên cạnh đó, Hiệu trưởng cũng nghiêm túc, thắng thắn chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại như: sự phối hợp giữa các cá nhân, đơn vị trong triển khai thực hiện công tác này chưa cao, cần lắng nghe, tiếp thu hơn nữa những ý kiến từ các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị dụng lao động trong và ngoài nước. TS.Lê Thanh Tùng cũng có những chỉ đạo sát sao và hướng dẫn thực hiện công tác hướng nghiệp và tư vấn việc làm cho sinh viên trong những thời gian sắp tới.

 

Tin liên quan