Thứ ba, 25/02/2020 12:59


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRUY CẬP VÀ KHAI THÁC PHẦN MỀM ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ  

(Dành cho giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên đăng ký học tín chỉ)

HDSD_DANH_CHO_CVHT_DANGKYHOC.doc (1696KB)

 

 

Tin liên quan