Thứ sáu, 20/09/2019 02:23


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRUY CẬP VÀ KHAI THÁC PHẦN MỀM ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ  

(Dành cho giảng viên, cố vấn học tập, sinh viên đăng ký học tín chỉ)

HDSD_DANH_CHO_CVHT_DANGKYHOC.doc (1696KB)

 

 

Tin liên quan