Thứ tư, 25/11/2020 09:42


Sau 2 năm học tập, đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc đã hoàn thành chương trình học tập Cao học Điều dưỡng và luận văn tốt nghiệp của đồng chí Ngọc được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn Thạc sỹ tại Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định vào ngày 26 tháng 11 năm 2018.

Hội đồng chấm luận văn gồm các nhà khoa học đến từ trường Đại học Điều dưỡng Nam Định, Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương.

                  Hội đồng chấm luận văn thạc sỹ

 

 Tại buổi bảo vệ, các thành viên Hội đồng chấm luận văn đã thảo luận, nhận xét và đóng góp ý kiến cho luận văn của đồng chí Ngọc. Các nhà khoa học đều đánh giá cao tính mới, giá trị khoa học và thực tiễn của luận văn; nội dung được thực hiện công phu, logic, hợp lí, tư liệu minh chứng rõ ràng, phong phú và bám sát mục tiêu nghiên cứu. Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng chấm luận văn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của đề tài nghiên cứu trong luận văn để học viên cần chỉnh sửa, hoàn thiện tốt nhất trước khi nộp lưu chiểu.

 

 

 

 

Với tinh thần khoa học, khách quan, công tâm , Hội đồng đã thông qua và đồng chí Phạm Thị Bích Ngọc xứng đáng được công nhận học vị Thạc sĩ Điều dưỡng. Thành công bảo vệ luận văn Thạc sĩ Điều dưỡng của đồng chí Ngọc góp phần nâng cao nguồn nhân lực giảng viên điều dưỡng chất lượng cao cho Bộ môn Điều dưỡng cơ sở nói riêng và Khoa Điều dưỡng – Hộ sinh nói chung.

 

Nguồn Khoa Điều dưỡng Hộ sinh

Tin liên quan