Lên đầu trang
Chủ nhật, 17/02/2019 21:07


Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị        chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

07/5

08h00

Giao ban Ban Giám hiệu

P. TCCB

Ban Giám hiệu

PGS.TS Tùng

P. Họp

10h00

Họp Ban tổ chức nghỉ hè 2018

VP. Công đoàn

Theo Quyết định

PGS.TS Tùng

P. Hội thảo 2

14h00

Giao ban BGH với trưởng các đơn vị

P. TCCB

BGH, Trưởng đ.vị

PGS.TS Tùng

P. Hội thảo 2

BA

08/5

16h00

Sinh nhật tập thể tháng 5

BCHCĐ

BGH, CĐ, CBCNV sinh nhật tháng 5

TS. Long

P. Hội thảo 2

09/5

07h30

Họp Hội đồng Khoa học đào tạo

P. ĐTĐH

Theo Quyết định

PGS.TS Tùng

P. Hội thảo 2

09h30

Họp Hội đồng Khoa YTCC

Khoa YTCC

Theo Quyết định

TS. Long

P. Hội thảo 1

NĂM

10/5

 

 

 

 

 

 

SÁU

11/5

14h00

Làm việc với Khoa YHLS và Khoa ĐDHS về báo cáo kết quả Thanh tra đột xuất

P. Thanh tra

Đoàn T.tra, CBVC Khoa YHLS và ĐDHS

TS. Thành

P. Hội thảo 2

15h30

Làm việc với Trung tâm THTLS về báo cáo kết quả Thanh tra đột xuất

P. Thanh tra

Đoàn T.tra, CBVC Trung tâm THTLS

TS. Thành

P. Hội thảo 2

14h00

Tổ chức lễ kỷ niệm ngày Điều dưỡng quốc tế 2018

 

Theo kế hoạch

 

Hội trường lớn

Tin liên quan