Lên đầu trang
Chủ nhật, 17/02/2019 21:28


Thứ

Ngày/

Tháng

Thời gian

Nội dung

    Đơn vị chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

HAI

30/4

NGHỈ LỄ

BA

01/5

02/5

14h00

Họp công tác dịch vụ và Đề án tự chủ của Trung tâm HTKHCN&DV

Trung tâm HTKHCN&DV

BGH, Công đoàn, TCKT, Quản trị, TCCB, T.tra và Đại diện các nhóm Dịch vụ

PGS.TS. Tùng

Hội thảo 2

16h30

Họp GVCN, CVHT, lớp trưởng các lớp

P. CTHSSV

Trưởng các đơn vị, GVCN, CVHT, Lớp trưởng

TS. Tuấn Anh

H. trường lớn

NĂM

03/5

08h00

Họp Ban cập nhật và đánh giá chương trình Đào tạo Sau Đại học

P. ĐTSĐH

Theo Quyết định

PGS.TS. Tùng

Hội thảo 2

SÁU

04/5

08h00

Giới thiệu chương trình học giả Fulbright Việt Nam 2019

P. HTQT

Theo Quyết định

TS. Hoàng

Hội thảo 1

14h00

Họp HĐ thẩm định tài chính các nhiệm vụ KH&CN

P. NCKH

Theo Quyết định

PGS.TS. Tùng

Hội thảo 2

16h30

Gặp mặt, chia tay CBVC nghỉ chế độ

P. TCCB

Theo Kế hoạch

PGS.TS. Tùng

Hội thảo 2

Tin liên quan