Lên đầu trang
Thứ hai, 21/01/2019 23:24


Thứ

Ngày

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

02/4

14h00

Họp Phòng TCCB và HC-TH

P.TCCB

P.TCCB, P. HC-TH

TS.Thắng

P.HT2

16h00

Họp BCHCĐ mở rộng

BCHCĐ

CHCĐ, Tổ trưởng CĐ

TS.Long

P.HT2

Ba

03/4

 

 

 

 

 

 

04/4

08h00

Họp Nhóm GV giảng dạy Cao học

P.ĐTSĐH

Theo TB

PGS.TS.Tùng

P.HT2

10h00

Họp BCH Đảng bộ

VPĐU

Thành viên BCHĐB

PGS.TS.Tùng

P.HT2

13h30

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với sinh viên

P.CTHSSV

Theo KH

PGS.TS.Tùng

HT.Lớn

 Năm

05/4

16h00

Sinh nhật tập thể tháng 4

BCHCĐ

BGH, BCHCĐ, CBVC sinh tháng 4

TS.Long

P.HT2

Sáu

06/4

15h00

Họp Hội  đồng Bảo hộ lao động

P.TCCB

TV Hội đồng

PGS.TS.Tùng

P.HT2

16h30

Họp HĐ xét học bổng cho sinh viên HK I năm học 2017-2018

P.CTHSSV

TV Hội đồng, CVHT các lớp

TS.T.Anh

 

Bảy

07/4

 

 

 

 

 

 

CN

08/4

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan