Lên đầu trang
Thứ hai, 21/01/2019 23:23


Thứ

Ngày

Tháng

Thời gian

Nội dung

Đơn vị

chuẩn bị

Thành phần

Chủ trì

Địa điểm

Hai

19/3

07h30

Hội nghị học tập Chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 của BCT

VPĐU

Toàn thể CBVC

TS.Hoàng

HT.Lớn

Ba

20/3

 

 

 

 

 

 

21/3

14h00

Họp Ban Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm

P.CTHSSV

TV Ban Hướng nghiệp

PGS.TS.Tùng

P.HT2

16h00

Họp xét điểm rèn luyện và chế độ chính sách cho SV

P.CTHSSV

Hội đồng xét điểm rèn luyện, CVHT các lớp chính quy

TS.T.Anh

P.HT2

16h30

Họp BCN khối, CVHT các lớp

P.CTHSSV

Trưởng các ĐV, GVCN, CVHT các lớp

TS.T.Anh

P.HT2

 Năm

22/3

14h00

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

P.NCKH

TVHĐ; Nhóm nghiên cứu Nguyễn Thị Bích Ngọc

TS.Hoàng

P.HT2

14h45

TVHĐ; Nhóm nghiên cứu

Nguyễn Bảo Ngọc

TS.Hoàng

P.HT2

15h30

TVHĐ; Nhóm nghiên cứu

Nguyễn Thu Hằng

TS.Hoàng

P.HT2

16h00

Hội thảo Hướng nghiệp và Tư vấn du học

P.CTHSSV

Ban Hướng nghiệp và TVVL; P.CTHSSV; SV các lớp theo TB

PGS.TS.Tùng

HT.Lớn

Sáu

23/3

14h30

Phòng TCCB Báo cáo Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện trước BGH

P.TCCB

BGH

PGS.TS.Tùng

P.HT2

16h00

Bình công LĐ tháng 3

BCHCĐ

Theo QĐ

TS.Long

P.HT1

Bảy

24/3

 

 

 

 

 

 

CN

25/3

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan